ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (ОФЕРТА)

Цей договір (надалі – Договір) є публічною пропозицією (офертою) невизначеному колу осіб щодо надання певних послуг, вказаних в цьому Договорі, Фізичною особою-підприємцем Іля Тамарою Олександрівною (надалі – Виконавець), що діє від власного імені з однієї сторони, та, відповідно, фізичною або юридичною особою, що погоджуються з умовами Договору (надалі – Замовник).

Договір є Публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов Договору вважається акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір в мережі інтернет на сайті Виконавця за посиланням:http://teachersforteachers.com.ua.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акцепт – повне та безумовне прийняття пропозиції Замовником щодо умов договору про надання послуг без виключень та обмежень.

Виконавець – фізична особа-підприємець Іля Тамара Олександрівна, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та дата: 2 556 000 0000 110129 від 21.01.2014 року, що зобов'язується надати Замовнику послуги в порядку та на умовах визначених Договором.

Замовник –будь-яка дієздатна фізична особа, що досягла 18-річного віку або належним чином створена та зареєстрована юридична особа, які в порядку, визначеному Договором акцептували пропозицію Замовника.

Отримувач послуги – фізична особа, в інтересах якої Замовником -юридичною особою, у порядку, визначеному Договором, укладено замовлено Послугу. Кількість Отримувачів послуги від одного Замовника визначається шляхом ділення оплаченої Замовником суми на вартість обраної послуги.

Послуги – організація та проведення Виконавцем певних Заходів: тренінгів, семінарів, конференцій, зустрічей, презентацій у формі виступів, лекцій або промов в режимі реального часу. Інформація щодо конкретних заходів, організацією проведення яких на даний час займається Виконавець зазначається на сайті Виконавця.

Сайт Виконавця - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси http://teachersforteachers.com.ua , доступ до яких здійснюється через вказану адресу мережі Інтернет.2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним з дати акцептування Замовником в порядку, визначеному Договором, пропозиції Виконавця (оферти).

2.2. Акцептування умов Договору здійснюється шляхом повної оплати Послуг Виконавця.

2.3. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір до дати надання Послуги.

2.4. Розірвання договору за ініціативою Замовника здійснюється шляхом направлення з електронної адреси, зазначеної Замовником під час Замовлення послуги повідомлення про відмову від Послуг на електронну пошту Виконавця tft.kyiv@gmail.com не менше як за один календарний день до дати надання проведення заходу.

2.5. В разі розірвання договору з ініціативи Замовника грошові кошти повертаються у наступному співвідношенні:

- 90% від сплаченої суми, в разі розірвання договору Замовником не менше як за місяць до дати надання послуги;

- 75% від сплаченої суми, в разі розірвання договору Замовником не менше як за два тижні до дати надання послуги;

- 50 % від сплаченої суми, в разі розірвання договору Замовником менше як за тиждень до дати надання послуги.

- 100% за виключенням банківських комісій, пов'язаних з перерахуванням коштів, від сплаченої суми в разі розірвання Договору виключно через зміну Виконавцем, після акцептування пропозиції Замовником, таких умов надання послуги як: відсутність анонсованих на сайті Виконавця запрошених осіб, зміна дати надання послуги. В будь-якому разі повідомлення про розірвання договору із зазначених причин можливе лише до дати надання послуги.

- Повернення Замовнику сплачених коштів, в разі його неявки для отримання послуг, не допускається.

Грошові кошти повертаються протягом трьох банківських днів з дати розірвання договору на рахунок Замовника, з якого було здійснено оплату послуг Виконавця.

2.6. Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку виключно через неможливість надання послуги з причин, що не залежать від волі Виконавця.

2.7. В разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця, грошові кошти повертаються Замовнику в повному обсязі на рахунок, зазначений Замовником протягом десяти робочих днів з дати розірвання договору;3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

3.1. Загальний порядок надання послуги, а саме: дата проведення, тема та мета тренінгу або семінару, мова надання послуги, формат їх проведення, запрошені особи та інші умови щодо конкретної послуги зазначаються на сайті Виконавця у розділі щодо відповідної послуги.

3.2. Замовлення Послуг здійснюється шляхом заповнення електронної форми на сайті Виконавця у розділі, що відповідає обраній Замовником послузі та перерахування зазначеної у відповідному розділі на Сайті Виконавця, суми коштів у національній валюті України гривні на рахунок Виконавця.

3.3. Місце проведення заходу може бути зазначене як на сайті Виконавця у розділі щодо відповідної послуги так і повідомлене Замовнику особисто на електронну пошту, зазначену під час акцептування пропозиції не менше як за тиждень до дати його проведення.

3.4. Кількість замовників щодо надання конкретної послуги може бути обмежена Виконавцем, виходячи з розміру приміщення в якому буде надаватись послуга.

3.5. Умовою допуску до приміщення в якому проходить Захід, є пред'явлення Замовником документу з ідентифікаційними даними, зазначеними Замовником під час акцептування пропозиції.

3.6. В разі, якщо Замовником є юридична особа, крім документу, передбаченого п. 3.5. Договору Отримувач послуги, надає завірену печаткою Замовника довідку в довільній формі про те, що акцептування пропозиції замовником здійснено в інтересах Отримувача послуги.

3.7. За наслідком отримання послуги, Виконавець видає Замовнику або Отримувачу послуги пам'ятний сертифікат про отримання послуги, що не є офіційним документом державного зразка.4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата послуг Виконавця здійснюється авансовим платежем, з використанням інструментів Сайту Виконавця за допомогою сервісу електронних платежів Liqpay або на картковий рахунок Виконавця зазначений у реквізитах.

4.2. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

4.3. Оплата послуг Виконавця означає ознайомлення Замовника з умовами надання послуги та їх повне і безумовне прийняття.5. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Замовником оплати послуг Виконавця і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.


Реквізити Виконавця: ФОП Іля Тамара Олександрівна ІПН: 3252814848 65005, м. Одеса, вул. Болгарська 18, кв. 1Б, тел. +380 (93) 4246613 Р/р 260575468 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 322904

Made on
Tilda